Verdiskapende fortetting

Byens tetthet er helt avgjørende for Kristiansands evne til å tilrettelegge for verdiskaping, bærekraftig transport  og den kommende eldrebølgen.

Fortetting som en sentral del av planleggingen vil bidra til å utvikle Kristiansand til å bli en bærekraftig by hvor det er lagt til rette for næringsutvikling, verdiskaping samt en by som fremmer helse, miljø og livskvalitet.

v1_no_kristiansand_2041_ritm0018042_agse22

Arealbruk er en undervurdert del av næringspolitikken

For en bykommune er arealløsningene et av de viktigste virkemidlene for å legge til rette for vellykket næringsutvikling. Forklaringen ligger i bedre fungerende markeder, og særlig gjelder dette arbeidsmarkedet.

Kartet som viser lyspunkter i Europa om natten gir en indikasjon på tettheten på kontinentet. Det interessante er at de mest bastante lyspunktene samsvarer sterkt med Eurostats beregninger for bruttonasjonalprodukt per innbygger i europeiske regioner: Det er et samsvar mellom de mest produktive områdene på kontinentet og områder med høy tetthet. Det gjelder flere av storbyene (London, Paris, Madrid, Stockholm med flere), men også et stort sammenhengende område fra Nord-Italia via Østerrike, Sør-Tyskland og BeNeLux-landene.

nattlig-europa
Foto: NASA

Mange sysselsatte i et område gjør det lettere for en bedrift å finne arbeidstakere med ønsket kompetanse. Det reduserer kostnadene knyttene til opplæring, og gir et bedre fungerende arbeidsmarked. Tilsvarende vil det være lettere for en arbeidstaker å finne en arbeidsgiver som er villig til å betale litt ekstra for akkurat din kompetanse.

Dette er særlig viktig for dynamikken rundt spesialistkompetanse. Sannsynligheten for at slik kompetanse blir utnyttet, øker med størrelsen på arbeidsmarkedet. Det vil derfor lønne seg for flere å skaffe seg spesialkompetanse i større byer.

europe_dnb_2012_lrg-1_1

Siden spesialistene er sentrale i nyskapingen, vil størrelsen på arbeidsmarkedet, og hvor gode mulighetene for interaksjon er, være viktige for hvordan verdiskapingen utvikler seg. Dette ble også løftet frem i Abelias omstillingsbarometer for 2016: Norge har for lite generell spisskompetanse til å i god nok grad kunne hevde seg internasjonalt.

Lignende effekter knyttet til bedre utvalg, mer spesialisering og flere konkurrenter vil gjøre seg gjeldende i andre markeder, og bidra til høyere produktivitet i større markeder.


Større og tettere

For å utnytte denne effekten er det tre viktige læringspunkter:

Størrelse er viktig – både byens og bedriftenes.

Oppskalering av mindre bedrifter  vil være viktig for å tiltrekke seg så mange arbeidsplasser som mulig. Dette vil gjøre Kristiansand mer attraktiv i fremtiden samt føre til befolkningsvekst.

Høyest mulig tetthet

Høyere tetthet av arbeidsplasser og boliger gir høyere produktivitet. Både fordi tetthet i seg selv er bra for produktiviteten, og fordi det er lettere å tiltrekke seg høyproduktive servicenæringer. Disse foretrekker urbane omgivelser.  For å skape høyest mulig tetthet, bør det legges til rette for økt utnyttelse av arealene i Kristiansands næringsområder.
Tetthet er aller viktigst for kompetansebasert næringsliv. Det bør derfor særlig søkes å utnytte områdene rundt kompetansemiljøene rundt universitetet godt.

Utnytte det byen er god på

Regionale vekstmiljøer – NODE, EYDE-klyngen og UiA. NODE og EYDE-klyngen har vist at Kristiansand kan være en verdensledende leverandør av blant annet kompliserte tekniske produkter. Nedgangen i oljeprisen krever omstillinger i regionen. Kristiansand må satse på å utnytte den eksisterende kompetansen innenfor nye forretningsområder dersom de skal lykkes i å opprettholde den høye verdiskapingen.


Hva må
Kristiansand Kommune
gjøre?

Verdi for Kristiansand Kommune skapes gjennom

1

Innbyggere i arbeid

2

Eksport av varer og tjenester

Kristiansand må være attraktiv både å jobbe i og drive et selskap i. Fortetting rundt eksisterende tyngdepunkt er en av løsningene. Det blir lettere for en bedrift å finne arbeidstakere med ønsket kompetanse og det er lettere for en arbeidstaker å finne jobb.

Tyngdepunktet av dagens næringsliv i Kristiansand er i den vestlige delen av Kvadraturen, som illustrert i figurene. Det gjelder både for sysselsatte og bedrifter. Andre tyngdepunkt finner vi også ved UiA og Eg, men det er et stykke mellom de reelle tetthetspunktene. Det er i tillegg en del lommer av næringsliv rundt om i kommunen, med Sørlandsparken som den største.

kart-produktivitet-kraistiansand
Antall bedrifter per grunnkrets i Kristiansand (Kilde: SSB)
sysselsatte-i-grunnkrets
Antall sysselsatte per grunnkrets i Kristiansand (Kilde: SSB)

Tyngdepunktet i Kvadraturen bør forsterkes gjennom å legge til rette for kompetansebasert næringsliv i den sørvestlige delen av Kvadraturen og ved å utnytte den eksisterende containerhavna i Gravane hvor det bygges så tett som mulig. Kompetansen på sykehus og UiA forsterkes gjennom tilrettelegging av et helsecluster.

Kart Trafikk_2017-02-13.jpg

Les mer om hvordan verdiskapende fortetting i 2041 har forplantet seg på Gravane Startup Village.

 

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s