Aktiv transport

In the past 50 years we have practiced city planning that invites people to be inactive in their lives. You can spend your entire life behind steering wheels, or computers, or on sofas, and in many cases you don’t have to move a muscle from morning to night.» – Jan Gehl til ArchDaily 

 


Store
samfunnsmessige gevinster

unge-folk_1

Helsegevinsten ved å være fysisk aktiv er markant. Personer som er inaktive kan regne med å leve 3-8 år lengre om de er middels aktive 30 minutter hver dag. Dette er et av perspektivene for Statens Vegvesens Nasjonale sykkelstrategi 2014-2023

sykkel4_1.JPG

Studier fra Helsedirektoratet peker dessuten på at effekten er enda høyere: I sykkelstrategien viser et regneeksempel at en dobling av sykkeltrafikken på et tettsted med 10.000 innbyggere vil gi en samfunnsøkonomisk effekt på 45 millioner kroner årlig.

sykkel1_1.JPG

I Danmark er det gjort studier til bruk som enhetspriser i de samfunnsøkonomiske beregningene. Helsegevinsten av forlenget levetid og forbedret helse er på 6,80 DKR/km.

sykkel3_1.JPG

Hvis de samlede samfunnsmessige omkostningene sammenlignes, oppnås en gevinst på ca. 5,6 kr/km så fremt hver kjørte kilometer på sykkel erstatter en kilometer kjørt i bil. (Kilde: Transportøkonomiske enhedspriser)

sykkel2_1

Også i 2041 vil den samfunnsøkonomiske effekten være markant. Den viktigste faktoren er helseeffekten. Og selv om de selvkjørende bilene og bussene vil være forurensningsfrie vil den samfunnsøkonomiske nytten av å sykle og gå være høy. Investeringer i tiltak for sykler har derfor en positiv nytte for både samfunnet og den enkelte innbygger som vil leve lengre og være mindre syk.


Ekspressveg
&
elektriske bysykler

sykkel_1.JPG

Som en rød tråd gjennom kommunen løper sykkelekspressvegen fra Vågsbygd via Kvadraturen til Rona.

1

Sykkelforbindelsen til UiA oppgraderes til sykkelekspressvei, og prioriteringer i kryss og andre sykkelfordeler etableres. Forbindelsen er allerede veldig fin, men for å nå en høyere standard gjennomføres en inspeksjon av sykkelstien . Vurdering av grep for bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennomgås hermed systematisk.0

2

Grep for å øke potensialet for flere syklister på strekningen kunne eksempelvis være prioritering og markering i kryss med forkjørsrett for syklister. Ved holdeplasser for busser gis syklister et eget areal slik at de ikke kommer i konflikt med busspassasjerer. Det vil bety bedre forhold for både syklister og busspassasjerer.

3

Mellom UiA og sykehuset etableres en ny sykkelveg i bro over Otra med god fremkommelighet for syklister. Broen over Otra kaal være forbeholdt selvkjørende busser og syklister. UiA og sykehuset får da en mye bedre kobling som understøtter helseclusteret.

4

I campusområdet legges det til rette for mer og bedre sykkelparkering. Det må også komme flere muligheter for overdekket sykkelparkering og mulighet for låsing av sykkel. Det samme gjelder i Gravane Startup Village hvor syklister også parkerer i lengre tid. Ved å velge mer kreative parkeringsløsninger, som kombinert parkering og møblement, vil man unngå at sykkelparkering tar stor plass i byrommet, og parkeringen vil heller være med på å skape rom.


Aktiv transport
i
sentrumskjernen

sykkelkart edit 23.02.2016.jpg


Ved mer bruk av elsykkel vil høydeforskjeller viskes ut

Dette vil være særlig synlig på veien opp mot universitetet. Dette blir et sterkt incentiv for økt sykling i også de lengre strekningene. Kristiansand kommune kan – som del av en kampanje – låne ut elsykler eller lasteelsykler i en peridoe. Slik får innbyggerne testet om det er noe for dem før de eventuelt kjøper en elsykkel selv.

I håndbok fra Danmark for sykkelekpressvei finnes flere eksempler på tiltak som er med til å skape høy fremkommelighet og god tilgjengelighet for syklister.

bilfritt_sentrum
I et bilfritt Kvadraturen vil varetransport kunne foregå via sykkel.

Sentrumspromenaden

Rundt Kvadraturen vil en promenade danne rammen for nærrekreativ opplevelse for de som bor i Kvadraturen. Den vil binde de nye byggene langs havnefronten og på Gravane tettere sammen med «gamle» Kristiansand sentrum. Den vil samtidig kunne brukes som rute for gå-, løpe- eller sykkeltur.

kart-trafikk_2017-02-13_rhfm4

I samarbeid med foreningslivet i Kristiansand Kommune er det opprettet grupper av Cycling without age. Rundt sentrumspromenaden tilbys eldre og bevegelseshemmede mulighet for en tur på rickshaw-sykkel. Det gir lys, luft og opplevelser til den eldre, og aktivitet og sosialt samvær for den som tråkker i pedalene.

Det er likevel begrenset hvor langt den vante bilist er villig til å gå: En undersøkelse fra Holland viser at det i dag er stor forskjell på hvor langt de ønsker å bevege seg til beins i forhold til hvilket formål turen har. Avgjørende for hvor langt bilister er villig til å gå er også hvor attraktiv byen er. Med en levende by med møteplasser, spennende handelsmuligheter, opplevelser – i hele kvadraturen vil det det ikke oppleves som langt å gå. Hyppige bysykkelstasjoner vil også være virkningsfullt.

capture
Maksimal avstand dagens bilister er villige til å gå (Kilde: Van der Waerden & Timmermans, 2015)

aging-population_3

Folkehelse
for eldre

garden-small

Små grep i byen vil også kunne bidra til at eldre i mye større grad tar byen i bruk. Her er noen av grepene som vil gi bedre folkehelse og som minsker ensomheten

  • Sosiale møteplasser – sittegrupper i parkene, innendørs samlingsteder i byen
  • Universell utforming
  • God belysning (trygghet)
  • Selvkjørende biler vil øke deres fremkommelighet samt gjøre at det føles tryggere for eldre å bevege seg i sentrum
  • Etablering av sansehager, med stor vekt på tilrettelagte grønne arealer, ved deler av Henrik Wergelandsparken og Tangen.

 

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi