Bokollektiv for fremtiden

collective_2

En hovedutfordringen for Kristiansand – og de fleste andre norske kommuner – er eldrebølgen. Antall eldre vil vokse sterkt i årene som kommer. Det gir den lite gunstige kombinasjonen av økt belastning på helse og omsorgssektoren, samtidig som andel av befolkningen som er i arbeidsfør alder reduseres.

Eldrebølgen vil føre til store omveltninger i samfunnet. Og det er  derfor særlig viktig å planlegge for denne utviklingen for å få en attraktiv by som fungerer – også i fremtiden.

aging_population_2
I 2050 anslås det en tredobling av personer over 90 år og mer enn en dobling av befolkningen som er 80-89 år i Norge. Antall arbeidstakere per pensjonist vil synke fra fem i 2010, til fire i 2020, til under tre i 2050. (Kilde: SSB)

 

For å imøtegå eldrebølgen må
to strategier gå hånd i hånd

1

Å støtte utviklingen av en by hvor flere unge og arbeidsføre ønsker å bo og arbeide

2

Å støtte utviklingen av en by hvor det er tatt hensyn til de eldres behov

 


Hva ønsker de eldre?

Den kommende eldrebølgen har høy utdanning, sterk økonomi (dagens pensjonsordning) og er erfarne forbrukere. Av den grunn har de andre ønsker og krav enn hva dagens eldre har i dag (Kilde: SSB).

Hvordan ønsker eldre å bo?

Mange ønsker å bo i sitt hjem så lenge som mulig

Over halvparten av yngre eldre bor i eneboliger

Om ti år vil bare vel 20% av aldersgruppen bo i enebolig

De eldre ønsker at boligene skal ligge sentralt med god tilgang til butikker, offentlige og private service- og tjenestetilbud

Les mer om utviklingen i de eldres boligønsker hos Husbanken

 

houses
Stadig færre eneboliger: Mens halvparten av dagens yngre eldre bor i eneboliger, anslår man at kun 20 prosent vil gjøre det samme om ti år.

 


Bofellesskap for eldre

aging-population-2

I rapporten BOLIG+ fant NIBR at 60 prosent av av de 1400 spurte sa ja til å bo i eldrekollektiv. Men de vil ikke bo i kollektiv i tradisjonell forstand, hvor en deler på alt. Her ser man for seg at man har sin egen leilighet med kjøkken og bad, men at man samtidig har fellesområder ute og inne.

*
Alle har sin private bolig

*

På hver etasje, hvor det er boliger er det innrettet felleskjøkken, fellesrom. Her legges det opp til felles lunsj/frokost

*

Kafé i førsteetasje som samlingspunkt


Bokollektiv for eldre vil løse tre hovedsaklige utfordringer.

1

aging-population_2

Minimerer ensomhet

Seniorkollektiv skaper et omsorgsfellesskap for egeninnsats.

Økt sosialt nettverk – et grep for å redusere ensomheten.

2

aging population_1.JPG

Bedrer folkehelsen/ gir økt fysisk aktivitet

I et seniorkollektiv legges det opp til at beboerne hjelper hverandre samt at det legges til rette for samskaping. Eldre kan på denne måten sees på som en ressurs for samfunnet og for hverandre.

Ved å tilrettelegge for slike kollektiv vil de øke fysisk aktivitet blant beboerne.

3

aging-population_3

Færre sykehjemsplasser

Utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft i fremtiden kan også bli delvis løst ved tilrettelegging av slike kollektiv.

Seniorkollektivene bør planlegges i bydelssentrene Kvadraturen, Vågsbygd og Rona.


Bofellesskap
for
eldre & studenter

Studenter får gratis leie ved å bo sammen med og hjelpe de eldre. Bofellesskap mellom eldre og studenter fungerer ved at studenter “betaler” ved å bruke et visst antall timer per måned på å være gode naboer for de eldre, ved å gjøre enkle ting som å se sport og feire bursdager, og viktigst av alt, holde de med selskap. Studentene lærer beboerne teknologiske ferdigheter som å sende e-post, bruke sosiale medier, Skype og dele sine opplevelser fra sin hverdag.

eldrekollektiv og unge crop.jpg
Forslag til plassering av eldrekollektiv og bokollektiv for eldre og studenter. Bofellesskap for eldre og studenter bør ligge i Kvadraturen for å få studenter ned til sentrum.

 

Virkning

1

Positivt grep for å tiltrekke flere studenter til sentrum

2

Positive ringvirkninger ved å virke attraktiv for studenter

3

Redusere ensomhet blant eldre

4

Eldre kan bo lengre hjemme.

 

Se også: Bli kjent med konseptet gjennom eldresenteret og organisasjonen Humanitas i Deventes i Nederland, hvor et slikt program ble gjennomført.

Se også:  Her får studentene bo gratis – hvis de henger med de eldre.


Boliggrep for
sentralt studentliv

 

city

Arealer ved Gravane utnyttes også til å bygge fleksible studentboliger. Studentene kommer tett på byens næringsliv, kulturliv og havnemiljø etter forelesningsslutt – enten de har sitt studie på Gravane Startup Village eller Campus Helsecluster. Livet utenfor studiet er svært viktig, og den sentrale lokaliseringen gir gode muligheter for sosiale aktiviteter rundt Kvadraturen.

Studentbyggene vil være med 1- og 2-roms leiligheter, med fellesarealer med mulighet for å treffes, arrangere fester og å ha overnattende gjester i felles oppholdsrom, gjesterom, treningsrom m.m. De fleksible løsningene i leilighetene vil  åpne muligheter på lengre sikt. Avhengig av etterspørsel kan leiligheter enkelt legges sammen og bli attraktive boliger for familier eller eldre i 2041 og fremover.


Alle nye boliger er
fleksible

For å møte eldrebølgen anbefales det at det at alle nye boliger som bygges er tilrettelagt eldre. Boliger som bygges bør i hovedsak være leiligheter som bygges i Kvadraturen, Rona og Vågsbygd, med fokus på fortetting i bydelssentrene. Bydelssentrene bør ha alle god tilgang til butikker, offentlige og private service- og tjenestetilbud samt andre funksjoner som er nødvendig for at eldre skal kunne bo i området lengst mulig.

  • Tilpasse eksisterende boliger for eldre
  • Universelt utformet bolig
  • Ny teknologi kan gjøre folk mer selvhjulpne (se mer på Campus: Helsecluster)
  • Selvkjørende biler, og andre nye transporttyper kan bety at eldre kan forbli mobile selv om de bor i egen bolig og ikke får kjøre bil selv.

 

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi